Rekisteriselosteet

 

Egmont Kustannus Oy Ab:n kuluttaja-asiakasrekisteri


Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 23.10.2014.

Rekisterinpitäjä
Egmont Kustannus Oy Ab
PL 1269 
00101 Helsinki.

Käyntiosoite: Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki

Y-tunnus 1781740-4

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 
Julkaisujohtaja Jukka Torvinen

Rekisterin nimi
Egmont Kustannus Oy Ab:n kuluttaja-asiakasrekisteri.
Egmont Kustannus Oy Ab tarkoittaa tanskalaisen Egmontin ja Sanoma Magazines Finlandin puoliksi omistamaa yhteisyritystä, joka julkaisee sarjakuva-, lasten-, urheilu- ja harrastelehtiä sekä sarjakuva- ja lastenkirjoja.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käsitellään Egmont Kustannus Oy Ab:n toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä- markkinointi-, tyytyväisyys- ja muut vastaavat toimenpiteet.

Egmont Kustannus Oy Ab käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Egmont Kustannus Oy Ab:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö
Perustiedot, kuten
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköposti

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
- asiakasnumero
- tilausnumero
- tilaustiedot: yhteenvetotiedot tilaus- ja tarjontahistoriasta
- laskutus/laskutiedot
- tieto mahdollisesta suoramarkkinointikiellosta
- henkilöturvatunnus luotto- tai siihen verrattavissa olevassa suhteessa olevilta sekä maksullisia tuotteita tai palveluja hankkivilta asiakkailta, mikäli rekisteröity on ilmoittanut henkilöturvatunnuksen
- mahdollinen Y-tunnus, mikäli rekisteröity on ilmoittanut sen
- mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot tai tilaukseen liittyvät lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Egmont Kustannus Oy Ab:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita mukaan lukien myös kolmannen osapuolen tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot.

Egmont Kustannus Oy Ab huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa lehtien myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palveluiden tilausmyyjiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Egmont Kustannus Oy Ab voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan hyvin harkiten ja sopimuslomakkein. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille joilla ei ole yhteistyötä Egmont Kustannuksen kanssa Henkilötietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää Egmont Kustannus Oy Ab:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakkuus tai asiallinen yhteys on päättynyt.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:

Egmont Kustannus Oy Ab
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.Egmont Kustannus Oy Ab:n yritysasiakasrekisteri

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 27.7.2015.

Rekisterinpitäjä
Egmont Kustannus Oy Ab
PL 1269
00101 Helsinki.

Käyntiosoite: Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki

Y-tunnus 1781740-4

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 
Julkaisujohtaja Jukka Torvinen

Rekisterin nimi
Egmont Kustannus Oy Ab:n yritysasiakasrekisteri.
Egmont Kustannus Oy Ab tarkoittaa tanskalaisen Egmontin ja Sanoma Magazines Finlandin puoliksi omistamaa yhteisyritystä, joka julkaisee sarjakuva-, lasten-, urheilu- ja harrastelehtiä sekä sarjakuva- ja lastenkirjoja.

Rekisterin käyttötarkoitus
Yritysasiakasrekisterin sisältämien tietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakkaan ja Egmont Kustannus Oy Ab:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.
Henkilötietoja käsitellään Egmont Kustannus Oy Ab:n toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä- markkinointi-, tyytyväisyys- ja muut vastaavat toimenpiteet.
Egmont Kustannus Oy Ab käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Egmont Kustannus Oy Ab:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

-Yrityksen yhteystietoja ja taustatietoja (esim. Y-tunnus, osoite)
-Yhteyshenkilöiden yhteystiedot (nimi, asema, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
- asiakasnumero
- asiakassuhdetiedot (esimerkiksi tiedot tilaus- ja tarjontahistoriasta, sähköpostikeskustelut, laskutus/laskutiedot)
- asiakassuhteen päättymistiedot
- mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot tai tilaukseen liittyvät lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaalta asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana kerättävät tiedot sekä asiakkaan tilauksiin liittyvät tapahtumat.

Egmont Kustannus Oy Ab huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Egmont Kustannus Oy Ab voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan hyvin harkiten ja sopimuslomakkein. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille joilla ei ole yhteistyötä Egmont Kustannuksen kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tietoverkot ja laitteistot on suojattu asianmukaisesti.

Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää. Kiellon voi tehtä ilmoittamalla siitä rekisterin ylläpitäjälle.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:

Egmont Kustannus Oy Ab
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.


Egmont Kustannus Oy Ab:n markkinointirekisteri


Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä: 23.10.2014.

Rekisterinpitäjä

Egmont Kustannus Oy Ab
PL 1269
00101 Helsinki.

Käyntiosoite: Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki

Y-tunnus 1781740-4

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Julkaisujohtaja Jukka Torvinen

Rekisterin nimi
Egmont Kustannus Oy Ab:n markkinointirekisteri.

Egmont Kustannus Oy Ab tarkoittaa tanskalaisen Egmontin ja Sanoma Magazines Finlandin puoliksi omistamaa yhteisyritystä, joka julkaisee sarjakuva-, lasten-, urheilu- ja harrastelehtiä sekä sarjakuva- ja lastenkirjoja.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolain 19 §:n mukainen markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Egmont Kustannus Oy Ab:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen, myös sähköisiä välineitä käyttäen mikäli rekisteröity on antanut sähköisen suoramarkkinointiluvan. Egmont Kustannus Oy Ab käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Egmont Kustannus Oy Ab:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:
- etu- ja sukunimi
- ikä (syntymäaika)
- sukupuoli
- arvo tai ammatti
- osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot
- Egmont Kustannus Oy Ab:n asiakashistoriaan liittyvä tai muu lain tarkoittama tunnistetieto
- tiedot markkinointikiellosta

Mikäli rekisteröity on toimittanut Egmont Kustannus Oy Ab:lle arkaluonteisia henkilötietoja, näitä tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ja päivitetään erilaisiin markkinointikilpailuihin rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää ajoittain muista ja Egmont Kustannus Oy Ab:n yhteistyökumppaneilta. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa lehtien myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palveluiden tilausmyyjiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Egmont Kustannus Oy Ab voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Markkinointirekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt luovutusta. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille joilla ei ole yhteistyötä Egmont Kustannuksen kanssa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan hyvin harkiten ja sopimuslomakkein.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:

Egmont Kustannus Oy Ab
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.