Egmont Kustannus Oy Ab Tietosuojaseloste

Päivitetty: 09.05.2018

1 Johdanto

1.1 Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoja sinulle, koska Egmont Kustannus Oy Ab kerää tietoja sinusta.

2 Rekisterinpitäjä

2.1 Egmont Kustannus Oy Ab (Y-tunnus 1781740-4, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki) toimii rekisterinpitäjänä. Tämä tarkoittaa, että me olemme vastuussa henkilötiedoistasi.

3 Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja oikeusperusta

3.1 Takaamme, että henkilötietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:
(a) helpottamaan tilaamiesi tuotteiden toimittamista ja/tai palveluiden tuottamista;
(b) kysymyksiisi ja valituksiisi vastaamiseen;
(c) mahdollistamaan osallistumisesi kilpailuihin tai myynninedistämiseen;
(d) antamaan sinulle tietoa sellaisista muista tarjoamistamme tuotteista ja palveluista, jotka ovat samantapaisia kuin jo tilaamasi tai tiedustelemasi tuotteet tai palvelut;
(e) ilmoittamaan sinulle muutoksista palveluissamme;
(f) auttamaan meitä parantamaan verkkosivujamme, tuotteitamme tai palveluitamme;
(g) hallinnoimaan ja käsittelemään kirjautumistietoja verkkopalveluissamme;
(h) siirtämään henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme seuraavasti:
- tilausten hallinnoimiseen ja lehtitilausten tilaajapalvelun tuottamiseen. Palvelun toteuttaja on Jaicom Oy (Y-tunnus 1534116-6).
- yhteystietojen automaattiseen päivittämiseen käyttäen tietolähteenä Väestötietojärjestelmää sekä Postin postinsaajarekisteriä ja puhelinnumerotietokantaa. Palvelun toteuttaja on Posti Oy (Y-tunnus 0109357-9).
- tilausvahvistusten, laskujen, muistutuslaskujen ja muun tilaukseen liittyvän dokumentaation lähettämiseen postitse. Palvelun toteuttaja on Posti Messaging Oy (Y-tunnus 2876876-7).
- eLaskujen ja verkkolaskujen lähettämiseen. Palvelun toteuttaja YAP Solutions Oy (Y-tunnus 0282236-6).
- perintäpalvelujen toteuttamiseen. Palvelun toteuttaja on Intrum Justitia Oy (Y-tunnus 1470246-8).
- osoitetietojen tulostukseen. Palvelun toteuttaja Boomerang Packing Service OÜ (Rekisteritunnus 12659276).

3.2 Tietojen käsittelyn oikeusperuste:
(a) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa sinä olet osallisena;
(b) Egmont Kustannus Oy Ab:tä sitovien, lain edellyttämien velvoitteiden täyttäminen edellyttää käsittelyä;
(c) Egmont Kustannus Oy Ab:n tai jonkin kolmannen osapuolen oikeutettu etu jos tämä etu on vahvempi kuin rekisteröidyn edut.

Mikäli käsittely perustuu Egmont Kustannus Oy Ab:n tai jonkin kolmannen tahon oikeutettuun etuun, henkilötietojasi voidaan käyttää suoramarkkinointiin poislukien sähköinen markkinointi.

3.3 Säilytämme henkilötietosi vain yllä määritettyjen tarkoitusten täyttämiseksi tarvittavan ajan, kuitenkin enintään neljä (4) vuotta asiakassuhteen päättymisestä Medialiiton suosituksen mukaisesti. Joitain tietoja voimme säilyttää kuitenkin kauemmin kun tällainen säilytysvaatimus on määritetty muussa laissa (esimerkiksi Kirjanpitolaki).

4 Sinun oikeutesi

4.1 Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä alla kohdassa 7 mainittuihin osoitteisiin.

4.2 Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää pääsyä omiin henkilötietoihisi sekä pyytää virheellisten henkilötietojesi poistamista, muuttamista tai korjaamista olemalla yhteydessä alla kohdassa 7 oleviin osoitteisiin. Sinulla on myös mahdollisuus rajoittaa tietojen käyttöä, pyytää niiden siirtoa järjestelmästä toiseen tai kieltää meitä käsittelemästä tietojasi.

4.3 Mikäli sinulla on huomauttamista tavastamme käsitellä henkilötietojasi, voit myös olla yhteydessä tietosuojavaltuutettuun.

4.4 Voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

5 Henkilötietojen siirtäminen

5.1 Tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa voimme siirtää henkilötietoja tytäryhtiöillemme tai sivuliikkeillemme sekä neuvonantajillemme.

5.2 Tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa työntekijöillämme, edustajillamme/agenteillamme, liikekumppaneillamme, myyjillämme ja/tai tavarantoimittajillamme saattaa olla pääsy henkilötietoihisi siinä laajuudessa kuin heillä on tarvetta voidakseen suorittaa palvelua meille tai toimia puolestamme.

5.3 Pidätämme itsellämme oikeuden luovuttaa tietoja, mikäli jokin laki, määräys tai laillinen velvoite luovuttamista edellyttää tai voidaksemme avustaa oikeudellisessa tutkinnassa.

5.4 Siirrämme henkilötietojasi kohdassa 3.1h mainituille yhteistyökumppaneillemme. Henkilötiedot siirretään voimassaolevia lakeja noudattaen ja niin, että luovutuksista on laadittu tietojen käsittelijöiden kanssa sopimus varmistamaan, ettei henkilötietoja käsitellä muuhun kuin tarkoin määriteltyyn tarkoitukseen sekä noudattaen riittäviä varotoimia.

5.5 Keräämiämme henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ja säilyttää sen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja luovutetaan ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme riittävästä turvallisuudesta luovuttamalla tietoja sellaisiin maihin, joissa Euroopan komissio on katsonut tietojen suojauksen olevan riittävällä tasolla tai niin, että laadimme henkilötietoa vastaanottavan ei-ETA-yhteisön kanssa erillisen sopimuksen.

6 Henkilötietojen ryhmät

6.1 Käsittelemme seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietojasi:
(a) tunnistettavia henkilötietoja, jotka olet luovuttanut meille kuten esimerkiksi nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja IP-osoite.

7 Yhteystiedot

7.1 Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai kerätyn tiedon käyttämisestä, voit olla yhteydessä meihin:

Egmont Kustannus Oy Ab (Y-tunnus 17817404)
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki

tietosuoja@egmont.fi