Verkkopalvelun tietosuojaseloste

 


1 Johdanto

1.1 Tämä tietosuojaseloste kertoo Egmont Kustannus Oy Ab:n toimintatavan verkossa kerättävien henkilötietojen sekä sivustolla tarjottujen tuotteiden ja palveluiden osalta.

2 Rekisterinpitäjät

2.1 Tietosuojalainsäädännön määrittelemä rekisterinpitäjä on Egmont Kustannus Oy Ab, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, Y-tunnus 1781740-4. Näin ollen me olemme vastuussa henkilötiedoistasi.

3 Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

3.1 Keräämme henkilötietoja helpottamaan meitä parantamaan verkkosivujamme, tuotteitamme ja palveluitamme.

4 Mitä tietoa käytämme

4.1 Käytämme ja säilytämme vapaaehtoisesti verkkosivujen käyttämisen yhteydessä luovuttamiasi tunnistetietoja, kuten IP-osoite.

5 Sinun oikeutesi

5.1 Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä Kohdan 10 alla olevaan osoitteeseen.

5.2 Pyynnöstäsi toimitamme sinulle yhteenvedon tiedoista, joita sinun osaltasi käsittelemme. Yhteenveto voi sisältää tietoja siitä, minkälaisia henkilötietoja käsittelemme, mihin tarkoitukseen käsittelemme niitä, miten tiedot on kerätty sekä tiedon vastaanottajien ryhmiin jaottelu. Pyrimme toimittamaan yhteenvedon kuukauden kuluessa sen pyytämisestä. Mikäli yhteenvedon toimittaminen mainitussa ajassa ei ole mahdollista, ilmoitamme siitä sinulle.

5.3 Olemalla yhteydessä meihin Kohdan 10 alla olevaan osoitteeseen voit pyytää meitä poistamaan, muuttamaan tai korjaamaan mitä tahansa käyttämäämme tai käsittelemäämme virheellistä tai harhaanjohtavaa henkilötietoa. Sinulla on myös mahdollisuus pyytää rajoittamaan tietojen käyttöä, pyytää niiden siirtoa järjestelmästä toiseen tai kieltää meitä käsittelemästä tietojasi.

5.4 Mikäli sinulla on huomauttamista tavastamme käsitellä henkilötietojasi, voit myös olla yhteydessä tietosuojavaltuutettuun.

6 Käsiteltävät henkilötiedot

6.1 Käytämme henkilötietoja, kuten:
(a) tunnistettavia henkilötietoja, jotka olet luovuttanut meille vierailemalla verkkosivuillamme

6.2 Käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin Kohdassa 3 esitettyyn tarkoitukseen liittyen se on tarpeellista. Tämän jälkeen muutamme antamasi henkilötiedot tunnistamattomiksi ja/tai poistamme ne järjestelmistämme.

7 Henkilötietojen siirtäminen

7.1 Tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa voimme siirtää henkilötietoja tytäryhtiöillemme tai sivuliikkeillemme sekä neuvonantajillemme.

7.2 Tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa voimme edelleen siirtää henkilötietoja työntekijöille, edustajille/agenteille, liikekumppaneille, myyjille ja/tai tavarantoimittajille mahdollistaaksemme omat toimituksemme tai toimitukset meille. Siirrämme henkilötietoja seuraavasti:
- verkkosivujen kävijäseurantaan. Palvelun toteuttaja Google Analytics (http://www.google.com/intl/en/privacy/)
- digitaalisen markkinoinnin seurantaan. Palvelun toteuttaja NetBooster Finland Oy / Artefact (Y-tunnus 1473785-5)

7.3 Varaamme oikeuden käyttää ja siirtää mitä tahansa tietoja tarpeen mukaan laillisten velvoitteidemme täyttämiseksi, kuluttajavalitusten tai lakirikkomusten tutkimiseksi, verkkosivustojen eheyden takaamiseksi, sinun pyyntöjesi täyttämiseksi tai tehdäksemme yhteistyötä oikeudellisissa tutkimuksissa.

7.4 Siirrämme henkilötietoja voimassaolevia lakeja noudattaen ja niin, että luovutuksista on laadittu sopimus varmistamaan, ettei henkilötietoja käsitellä muuhun kuin tarkoin määriteltyyn tarkoitukseen sekä noudattaen riittäviä varotoimia.

7.5 Sinun osaltasi kerättyjä tietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ja säilyttää sen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja luovutetaan ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme riittävästä turvallisuudesta luovuttamalla tietoja sellaisiin maihin, joissa Euroopan komission on katsonut tietojen suojauksen olevan riittävällä tasolla tai niin, että laadimme tietoa vastaanottavan ei-ETA-yhteisön kanssa erillisen sopimuksen.

8 Henkilötietojen turvaaminen

8.1 Pidämme huolen siitä, että tarpeelliset tekniset ja organisatoriset turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi ovat paikallaan turvaamassa henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttumiselta/muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, väärinkäytöltä ym.

9 Tämän selosteen päivitykset

9.1 Pidämme tämän tietosuojaselosteen ajan tasalla ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa sitä milloin tahansa. Tämän vuoksi kehotamme sinua säännöllisesti tarkistamaan tämän selosteen, jotta olet tietoinen sen kulloisestakin sisällöstä. Muutokset tulevat voimaan välittömästi niiden tultua kirjatuksi verkkosivuille. Jatkaessasi näiden verkkosivujen selaamista ym. käyttöä, osoitat hyväksyneesi tämän tietosuojaselosteen.

10 Yhteystiedot

10.1 Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, sen täytäntöönpanosta, henkilötietojesi virheettömyydestä tai kerättyjen tietojen käyttämisestä, voit olla yhteydessä meihin:

Egmont Kustannus Oy Ab
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki

tietosuoja@egmont.fi

 

Päivitetty: 03.05.2018

 

Tämä seloste koskee sivustoja:
egmontkustannus.fi
blogi.egmontkustannus.fi
egmontkampanjat.fi
tilaa.egmont.fi
tilaajapalvelu.egmont.fi